Bezpečnostní poradce

Na základě platného mezinárodního osvědčení nabízíme služby bezpečnostního poradce ADR pro třídy nebezpečných věcí 1-9 (kromě 1 a 7) Číslo osvědčení 2176.

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

1576255674 1576255696